گروه صنعتی

مانو

گروه صنعتی مانو

جهان را بدون فناوری تصور کنید ؛ جهانی بدون زندگی ، بدون امکانات  در مانو ، ماموریت ما ایجاد راه حل هایی در فناوری است که به زندگی مرفه کمک می کند.  شرکتی با 20 سال تجربه در زمینه ماشین ابزار ، ما به توسعه و پیشرفت اعتقاد راسخ داریم. مانو در حال تکامل مداوم است ، متعهد به ارائه ماشین ابزار با کیفیت که به افزایش بهره وری کمک می کند. دلیل موفقیت ما اعتماد ، مشتری و تیم ما است.

فعالیت گروه صنعتی مانو

ماشین ابزار دست دوم

ماشین ابزار تراش ـ فرز و ...

ماشین تراش

بازسازی ماشین ابزار

انواع خدمات اورهال ماشین ابزار

اورهال تخصصی

روشهای نوین تولید

ارائه روشهای نوین و بروز تولید

ماشین ابزار فرز

آموزش و آکادمی

آموزش بصورت حرفه ایی

ابزار آلات و فیکسچر

ساخت ابزار آلات و فیکسچر